Forårsklargøring del 1: Skrog, dæk og ror

Svend Albrechtsens billede
4.875
Din bedømmelse: Ingen Gennemsnit: 4.9 (8 stemmer)

Formålet med denne vejledning er, at kontrollere eget fartøj, inden det fører til uheld og ulykker til søs eller i havn. Kontrollen kan enten udføres som en fuldstændig gennemgang af alle  vejledningens punkter eller som en trinvis kontrol før og efter båden er sat i vandet. Gennemføres kontrollen trinvis i forbindelse med bådens klargøring er forudsætningen, at den gennemføres inden for en begrænset tidsramme.

Såfremt en ejer føler, at han ikke er kvalificeret til at kontrollere alle punkter i vejledningen, kan han alliere sig med en ven eller sagkyndig. Den person, der i givet fald hjælper bådejeren er kun til hjælp og må ikke automatisk opfattes som nogen garanti. Hjælperen er alene en ekstra sikkerhed for at kontrollen gennemføres omhyggeligt. Kontrollen skal som resultat vise fartøjets tilstand og hermed dets sødygtighed. Når en fejl eller mangel konstateres så vurder risiko, der er forbundet med fejlen/manglen og om nødvendigt søg råd om, hvordan den bedst afhjælpes

Rettes de konstaterede fejl, mangler og defekter i tide undgår du, at de fører til havari, samtidig vil det altid være lettere og billigere, at afhjælpe dem før det går galt og i hjemmehavn. Under kontrollen bør du være særlig opmærksom på fejl, skader og mangler, der kan være direkte årsag til havari og brand.

Hjælpemidler og værktøj

Kontrolskema
Spejl
Håndlygte
Tommestok
Manualer
Skiftenøgle
Skruetrækker
Spændingsmåler med langt kabel og krokodilleklemmer
Lille fiberhammer
Syremåler til batteri

Katalog og kontrolskema

Vejledningen består af to dele, der supplerer hinanden. Dels et katalog over de ting, der bør kontrolleres, dels et kontrolskema til notering af kontrollens resultat. Kataloget er inddelt efter om det er båd, motor, teknisk udrustning eller grej, der kontrolleres. 

I anden kolonne er der anført nogle stikord, til hvad det er, du skal kontrollere under det pågældende punkt. Hver gang et punkt er kontrolleret afkrydses resultatet kontrolskemaet. Afkrydsningen kan suppleres med dine bemærkninger.

 

Ideen med kontrolskemaet er at du (og din hjælper):

For det første noterer når fejl, mangler eller defekter konstateres.
For det andet, når en fejl, mangel eller defekt er konstateret, at du vurderer om den er kritisk og skal afhjælpes før du sejler, eller om den kan vente til et senere tidspunkt.
For det tredje vurderer du, om den konstaterede fejl, mangel eller defekt kan klares ved reparation eller om det kræver udskiftning.
For det fjerde boksen – ”Bemærkninger” – bruges som huskeliste i forbindelse med de skader, fejl og mangler du har konstateret, du kan også her anføre div. specifikationer 

Under kontrollen bør du være særlig opmærksom på fejl, skader og mangler, der kan være direkte årsag til havari og brand.

 

Dansk Sejlunion udgiver et hæfte, som det anbefales at købe, fordi du kan tage hæftet med, når du udfører din kontrol af båden. Hæftet er bygget op som en ”checkliste” og indeholder et skema, hvor du kan notere resultatet af din kontrol.

File 9333

Bogen kan købes her

 

1. SKROG OG DÆK

 

Ved kontrol af skrog og skrogdele af glasfiber skal man være opmærksom på:

Udseende
Delaminering
Krakelering
Revner
kader
Reparationer

Ved kontrol af skrog og skrogdele af træskal man være opmærksom på:

Udseende
Råd
Overfladebehandling
Propper
Reparationer
Lugt

Skrog

 1.01 

Fribord

Glasfiberbåde: Delaminering, frostskader, osmose og lækager

Træbåde: Lækager og råd ved samlinger, i kølbord, stråkøl og ved stævne

File 9278

1.02

Undervandsskrog

Kontrol af køl for synlige skader, befæstigelse af kølbolte, rustgennemslag, overgang mellem skrog og køl eller samlinger på kølfladen.

 

 

File 9279

1.03

Overbygning

Fastgørelser, stabilitet og eventuelle skader på overbygning og ruder

Ruder i overbygning kontrolleres for montage, revner og tæthed.

File 9280

1.04

Zinkanoder

Kontrolleres for fastspændng og tæring

File 9281

 

Dæk

1.05

Dæk

Glasfiberdæk bør have et dækmønster og/eller 25 mm fodlister.

Trædæk kontrolleres for råd og propper

Samling mellem dæk og skrog kontrolleres for tæthed og skader.

Håndlister og håndtag kontrolleres for fastspænding og tilstand

 

File 9282

1.06

Lanterner

Det kontrolleres,

at der er det krævede antal og at de er af godkendt type

at de er korrekt placeret og afskærmet

at de lyser klart i de rigtige vinkler

at de er fri for kondens

File 9283

1.07

Søgelænder og septre.

Stræktove kontrolleres for slid og lus. Septre for tæring, septerfødder for tæthed og tæring ved bolte

File 9284

1.08

Ventiler

Ventiler og dæks gennemføringer kontrolleres for effektivitet og efterses for tæthed og funktion

File 9285

1.09

Luger og skylights

Kontrol af luger og nedgange samt mastegennemføring i dækket. Alle åbninger i og gennem dæk kontrolleres for tæthed og stand. Plexiglas ruder kontrolleres for revner og skader

 

File 9286

1.10

Skødeskinner.

Længde og fatstgørelse kontrolleres.

Længden skal svare til de sejl, der føres.

Længden skal være tilstrækkelig til korrekt skødning af rullefok, når den er rullet helt ud og helt ind ved rebning.

Skinnerne efterses for slag og skader, der hindrer fri passage af skødevogn og slæder

 

File 9287

1.11

Spil

Adskilles og kontrolleres for slid på tandkranse og i lejer, at palerne er intakte og fri, samt at spillet indvendigt er rengjort og smurt. Det kontrolleres at antallet af håndtag er tilstrækkeligt og at størrelsen svarer til spil og besætning.

File 9288

1.12

Åbent cockpit

I både med åbent cockpit agterud kontrolleres, at adgangen til fartøjets indre ikke er placeret mindst xx cm over cockpitbunden

 Kontrollere såfremt  båden har åbent cockpit agterud, at adgangsluger  til fartøjets indre ikke er placeret under hoveddækkets højde

1.13

Badestige

bør være nedfældbar til mindst 30 cm under vandlinien. Det kontrolleres, at stigen har tilstrækkelig længde og bæreevne, samt at den kan udløses fra vandet.

 File 9289

1.14

Sikkerhedsliner

Beslag til fastgørelse af livliner, bør være fastgjort med gennemgående bolte. Boltenes tilstand kontrolleres. Sikkerhedsliner kontrolleres for dimension og fastspænding med gennemgående bolte.

     File 9290

1.15

Beslag

Fastgørelse af bådens klamper, pullerter og beslag til brug for fortøjning og bugsering kontrolleres. Dimensioner skal svare til bådens vægt og størrelse

File 9291

1.16

 

 

Kompas

Det kontrolleres,

at kompasset er linet op efter skibets diametralplan,

at kompasset er uden luftbobler,

at kompasrosen er frit bevægelig

 

File 9292

Om læ

1.17

Skrog gennemføringer

Gennemføringer under vandlinien skal være forsynet med en søventil. Ventilernes funktion, slangefastspændinger og samlinger kontrolleres. Fastspændinger og samlinger bør være dobbelte og have modsat vendte slangeklemmer eller spændbånd.Gennemføringer tæt på vandlinien skal være forsynet med haner eller et rør, der når 35 cm op over vandlinjen

             File 9293

1.18

Kølbolte

Tilspænding kontrolleres. Møtrikker må ikke være overdækket eller indstøbte.

File 9294

1.19

Om læ

Fartøjets generelle tilstand kontrolleres.

Om læ skal fartøjet være fri for lugt af råd, svamp, dieselolie mv.. Tilstanden kontrolleres i skabe, kistebænke, aflukkede rum og under dørk.

Skotter og indenbords afstivning skal være intakte og fri for revner, råd. Fæste til dæk, skibsside og bund skal være fri for brud og delaminering.

Ballast og tung udrustning skal være sikkert og solidt anbragt og fastgjort

File 9295
 

2. ROR OG STYRING

Ved kontrol af ror og rat bør man være opmærksom på:

Styresystemet skal være fri for korrosion, rust og unormal slitage.
Styrekablernes funktion og fastgøring.
I både der kan sejle mere end 15 knob, bør der forefindes en dødmandsknap.
I både der kan sejle mere end 40 knob, skal sikkerhedsknap være monteret.

 

1.20

Ror

Ror fæste og lejer skal være af god kvalitet og uden skader.

Kontroller om der er frostsprængninger eller rust og tæring på beslag og ror

Fastgøringer og deres funktion skal kontrolleres

File 9297

 

1.21

Ror løkker, skeg og hæl

Ror, rorstamme, rorløkker, hæl og skeg kontrolleres for skader og tæring

Roret bør være forsynet med solide rorløkker

Der må ikke være tæring eller skæv og unormal slitage på spindel og løkke.

 

File 9298

 

1.22

Rorpind

Rorpind kontrolleres for længde og styrke

Rorhovedet kontrolleres for styrke og montering

Rorpindsforlænger kontrolleres for fastgørelse og styrke

File 9299

 

1.23

Mekanisk rat styring

Rorkvadranten skal være af tilstrækkelig størrelse og styrke. Den skal være solidt fastspændt på rorstammen.

Ved wirestyring med rustfri eller galvaniseret wire bør styreblokke være af en tilpas størrelse.

Wirerne skal være stabile, velplacerede og dobbelte. De skal være smurt, fri for lus og rust

File 9300

 

1.24

Hydraulisk rat styring

Rorkvadranten skal være af tilstrækkelig størrelse og styrke. Den skal være solidt fastspændt på rorstammen.

Hydrauliske komponenter kontrolleres for lækager.

Hydraulikvæske skal være af den anbefalede kvalitet og tilstrækkelig. Reserve beholdning bør findes ombord

File 9301

 

1.25

Reserve styring

Både med ratstyring bør være forsynet med reserve styring.

Reserve rorpind skal findes ombord.

 

File 9302

Næste kapitel Motor og brændstof

Ikoner stillet til rådighed af Nautisk Udstyr

PS: Sejlnet brugere der er logget ind, kan downloade kontrolskemaet i pdf her

Kommentarer

Vælg din foretrukne kommentarvisning og klik på "Gem indstillinger" for at aktivere dit valg.
SejlerJohans billede

Super guide, tak for den. Glæder mig til næste kapitel.

Annonce