Forårsklargøring del 4: Rig, sejl og grej

Svend Albrechtsens billede
5
Din bedømmelse: Ingen Gennemsnit: 5 (2 stemmer)

Så er vi nået til sidste del af forårsklargøringen. Rig sejl og grej. Tidligere i denne serie har vi kikket på Skrog, dæk og rorMotor og brændstofEl, sanitet og gas. Kik på første del for at få fremgangsmåden forklaret. 

4. Rig, sejl og grej

Mast og bom

 

Mast og bom af træ kontrolleres for råd, åbne limninger eller fejl.

Metalmaster kontrolleres for buler, revner og sprækker især ved gennemføringer og fastgøringer til stående rig og beslag.

Kontroller mast og bom for deformering.

Kontroller alle beslag og terminaler til fastgøring af løbende og stående rig

 

4.01

 

Mastetop

 

Skivgatter kontrolleres for smøring og slitage

Skiverne kontrolleres for skamfiling og fri bevægelse.

File 9526File 9527

 

4.02

 

Salingshorn

 

Sallingshornene efterses ved fæstet på masten

Er der beskyttelseshætter på enderne kontrolleres stand og fastgørelse

File 9528

 

4.03

 

Spiler grej

 

Blok til spilerfald i mastetoppen kontrolleres for størrelse og funktion. Blokken skal være en svirvelblok

Spilerbommen efterses og brud og slitage.

Kløer i enderne kontrolleres for bevægelighed.

Spilerbom beslag på dæk og mast kontrolleres

File 9529File 9530

 

4.04

 

Løbende rig

 

Wirer, tovværk eller skøder kontrolleres for slitage og lus.

 

Hvis faldene er sammensat wirer og tovværk skal splejsninger kontrolleres.

 

Stoppere til bagstag kontrolleres

 

 

File 9531

 

4.05

 

Mastefod på ruf

 

Mastefod, mastestøtte kontrolleres for stand og befæstigelse

 

Mastefod og mastestøtte skal have tilstrækkelig styrke og være uden korrosion

 

File 9532File 9533

 

4.06

 

Spil og klamper på mast

 

Kontroller placering og fastgørelse af spil og klamper

 

Mellem skivgat og spil eller klampe bør vinklen ikke være for stor

File 9534

 

4.07

1.2                                                                                                     Ankergrej

1.3                                                                                                     Kontroller ankertype, størrelse og vægt

1.4                                                                                                     Ankerkæde, kædeforfang, ankertrosse kontrolleres for dimensioner, stand og længde

File 9535    

4.08

1.7                                                                                                     Fortøjninger

1.8                                                                                                     Kontroller at der mindst fire gode fortøjninger til rådighed, og at tykkelse og længde svarer til bådens størrelse

File 9536

4.09

Fendere

Kontrollere at der et passende antal fendere i tilpas størrelse ombord

Fenderne skal være rengjorte og pumpet op

File 9537

 

4.10

Rulle forstag

 

Kontroller

at lejerne er smurt med den foreskrevne smøremiddel

at systemet er fastspændt og sikret med splitter

at der fire til fem slag på tromlen når største forsejl er rullet helt ind

File 9538

 

4.11

 

Skødeskinner

 

Skødeskinner, skødevogne, blokke og øvrig dæks udrustning kontrolleres for styrke og fastgørelse

 

Skønneskinner efterses for slag og skader, der kan hindre skødevognens fri passage

 

File 9539

 

4.12

 

Rebesystem

 

Rebesystemet afprøves. Det kontrolleres at rebeliner har den rigtige længde og visning

 

Kontroller alt løbende gods for slitage

.

File 9540

 

4.13

 

Stående rig

 

Kontrollere om der er skader på wirer, splitter, røstjern samt vandskruer.

 

Vant og stag kontrolleres for slitage. Plumper ved kovse kontrolleres

File 9541

 

4.14

 

Vantskruer

 

Størrelsen skal passe til mast, sejl og rig

 

Vantskruerne skal være sikret, så de ikke kan skrue sig op

 

Kontroller bolte, splitter og fastgørelse af vant og stag

 

 

File 9542

 

4.15

 

Mastefod på kølsvin

 

Matesporet på kølsvin efterses for stand og fastgørelse

 

Kontrollere om mastekrave er tæt og at mastekiler er korrekt placeret.

 

File 9543

 

Sejl

 

4.16

 

Storsejl

 

Sejlets stand vurderes og det kontrolleres for flænger og rivninger

Sejlet kontrolleres ved barme og lig for slitage og syninger

Kovse efterses og bændslinger kontrolleres

Lommer til sejlpinde kontrolleres for lukning, syninger efterses

Slæder kontrolleres for stand og fastgørelse

Syninger langs sejlets duge kontrolleres for slitage

File 9544

 

4.17

 

Forsejl

 

Sejlets standard vurderes og det kontrolleres for flænger og rivninger

Sejlet kontrolleres ved barme og lig for slitage og syninger

Kovse efterses, bændslinger kontrolleres

Syninger langs sejlets duge kontrolleres for slitage

File 9545

 

 

4.18

 

Spiler

 

Sejlets standard vurderes og det kontrolleres for flænger og rivninger

Sejlet kontrolleres ved barme og lig for slitage og syninger

Kovse efterses, bændslinger kontrolleres

Syninger langs sejlets duge kontrolleres for slitage

File 9546

Redningsudstyr                                                                         

Ved kontrol af redningsudstyr bør man være opmærksom på:

Om udstyret findes ombord
Stand
Placering
Terminer

 

 

4.19

Nødsignaler

Antal, udløbsdato og indpakning kontrolleres

Det normale opbevarings sted bør være i nærheden af cockpittet

Såfremt båden er udstyret med redningsflåde bør nødsignalerne opbevares i en container, så de kan medtages

 

 

File 9547File 9548

Sejlads under land

2 røde nødblus
2 orange røgblus

Sejlads på åbent hav

4 røde nødraketter
4 røde nødblus
2 orange røgblus

 

4.20

Redningskrans.

Kontroller for stand og vedligeholdelse.

Markeringsbøje kontrolleres for flydeevne, batterier og lys

File 9549

 

4.21

Redningsveste

Redningsveste skal være til stede i et antal og i et udvalg, der svarer til den besætning, der normalt sejles med.

I oppustelige veste kontrolleres kulsyrepatronen

Kontroller for stand og vedligeholdelse.

File 9550

4.22

Livliner og seler

Kontroller at der er CE godkendte livliner ombord i et antal der svarer til besætningens størrelse

File 9551

 

4.23

Radarreflektor

Det kontrolleres om der er en radarreflektor i båden og om den opfylder følgende krav:

De reflekterende flader, skal være mindst 2 til 3 gange radarsignalets bølgelængde dvs. mellem 7 og 10 cm.

Reflektoren skal være effektiv ved krængninger på op til 15°.

Reflektoren skal ophænges fri af skygger fra mast og rig og mindst 4 m over havoverfladen.

File 9552

 

4.24

Transistorradio

Det anbefales at der altid er en transistorradio, der dækker MB og LB, ombord

Kontroller om der er reserve batterier til radioen

File 9553

 

4.25

Lænsepumper

I en båd på over 5,5 m skal der findes en fast monteret lænsepumpe.

Kontroller for tæthed, funktion, stand og vedligeholdelse.

Fastmonterede lænsepumper må kun have afløb til cockpit, hvis dette er åbent agterud..

Alle pumper afprøves

File 9554File 9555

4.26

Lænsemidler

Håndpumpe, øsekar eller pøs bør altid findes ombord.

File 9556File 9557

Brand

4.27

Lovkrav

Kontroller

at der er det krævede antal brandslukkere ombord

at de er af godkendt type

at terminer for eftersyn er overholdt

File 9558

4.28

Pulver slukker

Det kontrolleres, at slukkerne har den anbefalede størrelse og er anbragt som foreskrevet

File 9560

4.29

Brandtæppe

Brand tæppe er ikke et lovkrav, men findes det ombord, skal det være ved hånden i nærheden af pantry

File 9561

4.30

Andre sluknings midler

I en båd med indenbords benzin motor kontrolleres, at der et fjernbetjent slukningssystem, der kan aktiveres fra styrepladsen

CO2 anbefales ikke til brug i mindre fartøjer

File 9559

Ikoner er stillet til rådighed af John Mast og Nautisk Udstyr

PS: Sejlnet brugere der er logget ind, kan downloade kontrolskemaet i pdf her 

Kommentarer

Vælg din foretrukne kommentarvisning og klik på "Gem indstillinger" for at aktivere dit valg.
Allan Lavridsens billede

Og nej, det er ikke en aprilsnar - rig, sejl og grej skal checkes før søsætning Wink

Annonce